Хөрөнгө оруулалт

Үйлдвэр агуулах

обьект

Газар зарах захиалга